Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Potřebujete dostat finance firmy pod kontrolu?
  • Cítíte potenciál v nalezení úspor díky efektivnímu finančnímu řízení?
  • Nechcete přicházet zbytečně o finanční prostředky z důvodů rychle se měnících daňových a účetních předpisů?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Široké spektrum kurzů v oblasti finančního řízení od jeho plánování, rozpočtování, správné kalkulace, které absolventy naučí efektivnímu řízení financí firmy.
  • Absolventi si osvojí jednoduché principy, které dávají do souvislostí s obecnými znalostmi a zkušenostmi tak, aby bariéra přechodu mezi manažerským a ekonomickým pohledem na firemní řízení byla pro účastníky co nejmenší.
  • Provedeme Vás bludištěm daňových a účetních předpisů.

Vzdělávací témata Finančního a ekonomického řízení:

Daňové předpisy

Účetní předpisy

Rozpočty a kalkulace

Finanční plánování

Controlling

Finanční řízení

Balance Score Card

Máte zájem o podrobnější informace?