Inženýrská akademie ACCON – Projektový manažer v investiční výstavbě

Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, akreditace Ministerstva vnitra pro vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků veřejné správy

Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Chystáte projekt investiční výstavby a chcete získat základní přehled o tom, jak na to?
  • Chcete vědět, co Vás čeká a co takový projekt obnáší?
  • Potřebujete rozvinout znalosti a dovednosti Vaše a Vašich lidí, aby dokázali řídit projekt investiční výstavby?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Provedeme Vás celým procesem přípravy záměru projektu až po kolaudaci a vše vysvětlíme na příkladech z praxe.
  • Dostanete praktický přehled, a zároveň si vše vyzkoušíte na praktických příkladech.
  • Získáte znalosti a dovednosti o tom, jakou odbornou průpravu potřebujete pro realizaci projektu investiční výstavby.

Vzdělávací témata MPA:

Projektový management

Plánování investičních projektů

Příprava investičního projektu

Výběrová řízení

Organizace investičního projektu

Průběh realizace projektu a výstavby

Případové studie a diskuse

Lze absolvovat celý vzdělávací program inženýrské akademie nebo jen jeho jednotlivé moduly dle skutečných potřeb, schopností a znalostí. Celý cyklus bude přizpůsoben na míru.

Máte zájem o podrobnější informace?