INŽENÝRSKÁ AKADEMIE – PROJEKTOVÝ MANAŽER VE VÝROBĚ

Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Realizujete projekty a zakázky ve Vaší výrobě a nemáte dostatek kvalifikovaných lidí k řízení projektů?
  • Chcete vědět, co Vás čeká a co takový projekt obnáší?
  • Potřebujete rozvinout znalosti a dovednosti Vaše a Vašich lidí, aby dokázali řídit projekt v zakázkové nebo v sériové výrobě?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Provedeme Vás celým procesem přípravy projektu a vše vysvětlíme na příkladech z praxe.
  • Dostanete praktický přehled, a zároveň si vše vyzkoušíte na praktických příkladech.
  • Získáte odbornou průpravu pro realizaci projektu a pro řízení výrobních zakázek.

Vzdělávací témata INŽENÝRSKÉ AKADEMIE – PROJEKTOVÝ MANAŽER VE VÝROBĚ:

Projektový management

Finanční řízení projektu

Organizace a realizace projektu

Řízení lidí, jednání s lidmi, komunikace

Metody řízení výroby – metody eliminace plýtvání

Orientace v normách systému řízení kvality

Čtení výkresové dokumentace

Lze absolvovat celý vzdělávací program inženýrské akademie nebo jen jeho jednotlivé moduly dle skutečných potřeb, schopností a znalostí. Celý cyklus bude přizpůsoben na míru.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi mohli absolvovat zkoušku profesní kvalifikace Manažer projektu.

Máte zájem o podrobnější informace?