ACCON human resources management, s.r.o. ve spolupráci se společností Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. připravil seminář na téma

Majetek a odpisy platné v roce 2016 – nejčastější chyby při odpisování

v termínu 16. 5. 2016 od 9:00 do 15:00 hodin

Cílem kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním novinek a vývoje legislativy pro rok 2016.

Seminář je veden zkušenou lektorkou Ing. Danou Nouskovou.