Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Vzdělávací program je určený pro starosty měst a obcí, radní a zastupitele a vyšší úředníky ve veřejné správě.
  • Potřebujete rozvinout znalosti a dovednosti nutné pro řízení agendy obce a měst.
  • Potřebujete se orientovat v předpisech, legislativě a další agendě pro efektní řízení obce.

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Provedeme Vás komplexní agendou fungování obce v rámci agendy veřejné správy.
  • Dostanete praktický přehled, a zároveň si vše vyzkoušíte na praktických příkladech.
  • Získáte znalosti a dovednosti o tom, jakou odbornou průpravu pro širokou agendu obce od správního řádu přes životní prostředí až po stavební agendu.

Anotace kurzů

Vzdělávací témata MPA:

Řízení obce, management měst a obcí

Finanční řízení měst a obcí

Dotační management, veřejné zakázky

PR, komunikace s veřejností, práce s medii

Legislativa a právo související s řízením a chodem obce

Krizové řízení obce

Odpady, životní prostředí, EIA

Architektonické (urbanistické) soutěže

Oblast katastr nemovitostí / GIS, územní plánování, správa inženýrských sítí, komunikací

Lze absolvovat celý vzdělávací program MPA nebo jen jeho jednotlivé moduly dle skutečných potřeb, schopností a znalostí.

Máte zájem o podrobnější informace?