Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Cítíte potřebu rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace a týmové spolupráce?
  • Chcete ochránit své zaměstnance od časového tlaku a stresových situací?
  • Chcete rozvíjet vztahy na pracovišti tak, aby vytvářeli příjemné klima a kulturu s cílem dosahovat požadovaných pracovních výkonů?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Nabízíme široké spektrum kurzů pro rozvoj individuálních schopností a získání nových zkušeností na všech pracovních i řídících úrovních.
  • Cílem školení je sebepoznání, rozvoj dovedností ve vazbě na individuální profesní problémy nebo zvládání komplikovaných osobních či pracovních situací a jsou určena pracovníkům, kteří mají zkušenosti s vedením lidí a chtějí v tomto směru své dovednosti dále rozvíjet.
  • Oblast zahrnuje řadu na sebe navazujících témat od soft sklils v oblasti komunikace, sebereflexe, zvládání času a stresu až po týmovou práci.

Vzdělávací témata Osobnostního a týmového rozvoje:

Asertivita, sebemotivace, sebereflexe

Time management

Stress management

Týmová spolupráce

Trénink paměti – mozkový jogging

Máte zájem o podrobnější informace?