Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Cítíte potřebu rozvíjet dovednosti v personalistice včetně odpovídající legislativy?
  • Chcete zavádět procesy do firmy, které vedou k rozvoji a spokojenosti Vašich zaměstnanců a rozvíjí potenciál Vaší organizace?
  • Chcete rozvíjet vztahy na pracovišti tak, aby vytvářeli příjemné klima a kulturu s cílem dosahovat požadovaných pracovních výkonů?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Účastníci se seznámí se základními postupy personální práce, a to od výběru a přijímání pracovníků, přes práci s nimi v průběhu zaměstnání, až po otázky týkající se ukončování pracovního poměru.
  • Soubor školení obsahuje jednotlivé oblasti personálního řízení, které tvoří nezbytnou součást komplexního procesu řízení organizace.
  • Cílem je seznámit se se strategickými nástroji personálního řízení – tvorbou personálních cílů, navrhováním personálních a organizačních opatření a rozborem jejich výsledků v jednotlivých řídících oblastech i analýzou faktorů zvyšujících jejich úspěšnost.

Vzdělávací témata Personalistiky:

Zákoník práce, občanský zákoník

Motivace a aktivace lidských zdrojů

Hodnocení pracovníků

Vedení motivačních a hodnoticích pohovorů

Firemní benefity a odměňování, mzdové systémy

Personální strategie

Personální marketing

Máte zájem o podrobnější informace?