Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Potřebujete zefektivnit Vaše provozy?
  • Hledáte úspory ve Vašich procesech?
  • Chybí Vám zkušenosti v řízení projektů?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Absolventi dokáží identifikovat způsobilosti procesů v jednoduchých i složitějších situacích a naučí se hledat nové možnosti ke zlepšování firemních procesů.
  • Programy školení jsou koncipovány tak, aby maximálně využívaly potenciálu zlepšení v dané organizaci, schopností účastníků a vyhovovaly představám managementu.
  • Účastníci si osvojí moderní nástroje řízení, naučí se vnímat okolnosti vedoucí k potřebě změny, budou hledat její podstatu a důležité předpoklady jejího pozitivního vlivu na výkonnost společnosti.

Vzdělávací témata Řízení procesů a projektů:

Normování a systém řízení kvality

Logistika

Inventarizace a skladové hospodářství

Projektový management

Metody průmyslového inženýrství

Moderní nástroje řízení – lean management

Outsourcing v praxi

Máte zájem o podrobnější informace?