Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Potřebujete partnera pro komplexní vzdělávání v oblasti rozvoje technické odbornosti Vašich zaměstnanců.
  • Potřebujete zajistit zaměstnance s potřebnou kvalifikací?
  • Potřebujete zaškolit své zaměstnance v zákonných školeních a dát jim zároveň i nadstavbu, která je i Vás pozvedne oproti konkurenci?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Kurzy se věnují nejnovějších poznatkům z oblasti legislativy, stavebnictví, technologie svařování, ale i prevenci z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
  • Hlavní důraz je kladen na zvýšení kvalifikace zaměstnanců technického zaměření, rozšíření profesních znalostí a dovedností a informace o nejnovějších trendech.
  • Kurzy, v nichž jsou zahrnuta i zákonná školení, reagují na novou legislativu, technologické postupy i požadavky na odbornost pro konkrétní pracovní pozici.

Vzdělávací témata Technické odbornosti:

Postupy při výběru dodavatele

Právo ve stavebnictví

Orientace v technických výkresech

Základní povinnosti TDI

Činnosti TDI v pozemním stavitelství a při úpravách ploch

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Požární ochrana

Svařování

Máte zájem o podrobnější informace?