Praha 2. 3. 2017: V krásných prostorách Starého Purkrabství na Vyšehradě proběhla konference na téma Efektivní veřejná správa v obcích a městech – jak ji financovat, řídit a zlepšovat. Účastníci konference složených převážně ze zástupců tajemníků a starostů měst a obcí diskutovali problematiku a nástroje pro zlepšování veřejné správy. Cílem bylo seznámit se se zkušenostmi dobré praxe v jednotlivých obcích v České republice. Konference byla pořádána společností ACCON GROUP a.s. ve spolupráci s firmou Dynatech, s.r.o. a pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky.

„Konference měla jednoznačný přínos v tom, že ukázala, že efektivní veřejná správa potřebuje velmi široký základ ve znalostech a dovednostech těch, kteří ji reprezentují jak v řadách volených orgánů, tak vyšších i nižších úředníků. K tomu může dopomoci vzdělávání, které nabízíme pro města a obce. Důležité je se setkávat a sdílet své zkušenosti,“ komentoval závěry konference Drahomír Mejzr, generální ředitel ACCON GROUP, a.s.

V první části konference vystoupila starostka města Valašské Klobouky Mgr. Eliška Olšáková s příspěvkem týkající se financování efektivní veřejné správy z evropských fondů a představila dva projekty, které město v dalších letech bude realizovat. Tento příspěvek doplnila tajemnice městského úřadu Kunovice Ing. Helena Vajdíková, která představila jejich zkušenosti s přípravou a implementací strategických a akčních plánů ve městě.

V druhé části konference vystoupil tajemník městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou Ing. Jan Havlík, který zdůraznil roli rozvoje a spokojenosti zaměstnanců v tom, aby byla zlepšena kvalita veřejné správy a spokojenost občanů města s ní.

Důležitým aspektem veřejné správy je i řízení financí a municipálních organizací vlastněných městy či obcemi. Zkušenosti s danou problematikou sdílel tajemník městského úřadu v Uherském Brodě Ing. Kamil Válek. Příspěvky konference byly uzavřeny s důrazem na vzdělávání a význam vzdělávání úředníků pro kvalitní úřad. Zkušenosti a názory na vzdělávání sdílel s účastníky konference tajemník městského úřadu v Dobříši Bc. Radek Řechka.

Na závěr konference se uskutečnil ještě workshop, kde představitelé měst a obcí mohli konzultovat své projektové záměry a možnosti získání finančních prostředků v rámci plánované výzvy č. 58 Efektivní veřejná správa z evropských fondů.

Účastníci vyjádřili celkovou spokojenost s organizací konference a se získanými vědomostmi. Zájemci o další informace mohou navštívit webové stránky www.zesvetavzdelavani.cz, kde naleznou prezentace všech vystupujících na konferenci.

Bližší informace poskytne:

Ing. Mgr. Ladislav Kudláček

Email: ladislav.kudlacek@accon.cz

mobil: +420 733 785 852