Společnost ACCON Group, a.s. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami na téma

Financování a realizace projektů z Evropských fondů – dotační možnosti a příležitosti

dne 4. 5. 2016 v Příbrami

Na semináři vystoupí odborníci na problematiku dotací a financování projektů z fondů EU a odborníci na oblast veřejných zakázek. Na semináři budou představeny příklady správné realizace projektů, které jsou příkladem efektivního a správného financování projektu a samotné realizace z pohledu maximálního přínosu pro samotného realizátora. Rovněž se dozvíte, jaké dotační možnosti jsou v současné době potenciálně dostupné.

V rámci semináře proběhne i krátký workshop, kde můžete diskutovat vaše dotační záměry.