Financování vzdělávání v rámci OP Zaměstnanost a programu UP ČR – POVEZ II kdy a kde žádat o peníze na vzdělávací kurzy

Termín: 12. 7. 2016 v Příbrami

Na semináři vystoupí odborníci na problematiku dotací a financování projektů z fondů EU zaměřených na realizaci vzdělávání ve firmách. Na semináři budou představeny možnosti financování, návrhy doporučených postupů a příkladů, jak správně žádat o finanční podporu na vzdělávání a kdy a pro koho jsou jednotlivé dotační programy atraktivní a vhodné.

V rámci semináře proběhne i krátký workshop, kde můžete diskutovat vaše dotační záměry.