Pro koho jsou kurzy určeny?

  • Chcete patřit mezi odpovědné firmy a mít dobře podchycené procesy v rámci ochrany životního prostředí?
  • Zabýváte se aktivitami, které podléhají legislativě týkající se ochrany životního prostředí?
  • Chcete rozvinout oblast managementu kvality v oblasti environmentu?

Co získáte absolvováním kurzů?

  • Účastníci získají ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku.
  • Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí a environmentálními cíli jako součásti strategie a řízení společnosti.
  • Účastníci získají znalosti a dovednosti z oblasti managementu kvality životního prostředí (environmentu) s důrazem na propojení „měkkých“ a „tvrdých“ dovedností pro pozice interních auditorů.

Vzdělávací témata Životního prostředí:

Environmentální politika

Využívání odpadů, recyklace, regenerace

Obnovitelné zdroje energie

Výroba alternativních paliv

Identifikace, hodnocení a prevence rizik v oblasti ŽP

Nakládání s odpady

EIA

Máte zájem o podrobnější informace?